Dievkalpojumi

Smiltenes baznīcā Kristus Ciešanu laiks un Kristus augšāmcelšanās svēkti

Palmu jeb Pūpolu svētdienas dievkalpojums 9. aprīlī 11:00

Zaļās ceturdienas dievkalpojums 13. aprīlī 19:00 ar Kristības sakramentu

Lielās piektdienas dievkalpojums 14. aprīlī 16:00

Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums svētdienā 16. aprīlī 8:00 ar Kristības sakramentu.

 

Dievkalpojumi baznīcā svētdienās 11:00 ar Svēto Vakarēdienu.

Otrdienās 18:00 Līdzatkarīgo atbalsta tikšanās baznīcā, draudzes sakristejā.

Mācītāja pieņemšanas laiks trešdienās 16:00 – 16:30  17:30 – 19:00 baznīcā. Bībeles stunda 16:30 – 17:30

Mēneša pirmajā, trešajā, piektajā ceturtdienā baznīcā 19:00 vakara dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu.

Vīru vakari piektdienās 19:00 (sīkāka informācija pie baznīcas ziņojumu dēļa)

Kristību un iesvētību mācības sākums 2017. gada 12. janvārī 19:00 baznīcā, mazajā – draudzes zālē.