Dievkalpojumi

Kristus dzimšanas svētku – Ziemassvētku laiks Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā

24. decembrī 20:00 Kristus dzimšanas svētvakars Smiltenes baznīcā

dievkalpojumā piedalās mecosoprāns Liene Vējiņa, baznīcas vokālais ansamblis, ērģelniece Inga Rācene.

25. decembrī 11:00  Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Pēc dievkalpojuma svētdienas skolas bērnu un jauniešu iestudētā luga “Vislielākā dāvana,” draudzes Ziemassvētku sadraudzība

26. decembrī13:00 II Kristus dzimšanas svētkos Smiltenes koru koncerts.

Diakonijas pasākums “Piedalies skaistos, baltos Ziemassvētkos!”*

*“Piedalies skaistos, baltos Ziemassvētkos!”

II Kristus dzimšanas svētkos pēc koru koncerta Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze ielūdz

vecākās paaudzes draudzes locekļus uz siržu sadraudzības mielastu, sarunām, radošām darbnīcām. Tikšanos vadīs mācītājs Reinis Kulbergs. Īpaši gaidīti, tie, kas ikdienā paši nespēj apmeklēt baznīcu. Savu dalību, sava tuvinieka dalību vai transporta nepieciešamību lūdzam pieteikt draudzes priekšniekam Jānim Gulbim pa tālr 29402620 līdz 24. decembrim.

31. decembrī 16:00 Riņģu kambarī Blomes pagastā. brāļu draudžu vecgada saiešana

31. decembrī 23:30 Smiltenes baznīcā, vecgada svētbrīdis.

1. janvāris 11:00 Smiltenes baznīcā, Svētdiena pēc Ziemassvētkiem, Jaungada diena, dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Dievkalpojumi baznīcā svētdienās 11:00 ar Svēto Vakarēdienu.

Otrdienās 18:00 Līdzatkarīgo atbalsta tikšanās baznīcā, draudzes sakristejā.

Mācītāja pieņemšanas laiks trešdienās 16:00 – 16:30  17:30 – 19:00 baznīcā. Bībeles stunda 16:30 – 17:30

Mēneša pirmajā, trešajā, piektajā ceturtdienā baznīcā 19:00 vakara dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu.

Vīru vakari piektdienās 19:00 (sīkāka informācija pie baznīcas ziņojumu dēļa)

Kristību un iesvētību mācības sākums 2017. gada 12. janvārī 19:00 baznīcā, mazajā – draudzes zālē.