Dievkalpojumi

 

Dievkalpojumi baznīcā svētdienās 11:00 ar Svēto Vakarēdienu.

Otrdienās 18:30 Līdzatkarīgo atbalsta tikšanās baznīcā, draudzes sakristejā.

Mācītāja pieņemšanas laiks trešdienās 16:00 – 16:30  17:30 – 19:00 baznīcā. Bībeles stunda 16:30 – 17:30

Mēneša pirmajā, trešajā, piektajā ceturtdienā baznīcā 19:00 vakara dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu.

Vīru vakari katra mēneša pirmajā piektdienā 19:00 Arņa Dāmja mājās, Zaķu ielā 8, Smiltenē (sīkāka informācija pie baznīcas ziņojumu dēļa)

Kristību un iesvētību mācības sākums 2018. gada 25. janvārī 19:00 baznīcā, mazajā – draudzes zālē.